fbpx

Pożyczka Płynnościowa dla PES – bezpłatne webinarium już w 9 marca 2022

Pożyczka Płynnościowa dla PES – bezpłatne webinarium już w 9 marca 2022

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Środa, 9 marca 2022 r., w godz. 11:00 – 12:00

Platforma LIVEWEBINAR

Podczas szkolenia zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na poprawę płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Pożyczka płynnościowa jest ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Spotkanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej z całego kraju:

 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
 • podmiot reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacji pozarządowych, podmiotów, lub spółek non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
 • spółdzielni, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Program spotkania:

11:00 – 11:10 – Przywitanie uczestników

11:10 – 11:50 – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Anna Juszczak-Wątor, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11:50 – 12:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

Rejestracja

  Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej - 9 marca 2022 r.
  Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z/s w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, KRS: 0000066780, NIP: 8861029908, REGON: 89002702400000. Pani/Pana dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz FRW Media Group Spółka z o.o. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Podziel się