fbpx

FRW w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

FRW w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska łączą siły na rzecz budowania współpracy i utrwalania relacji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na obszarze województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów jego członków, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Kalisko-Ostrowską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Partnerstwo FRW i SAKO będzie obejmować w szczególności stworzenie kompleksowego systemu i schematów działania instytucji w celu zbudowania trwałych relacji w sferze biznesu, jak również opracowanie mechanizmów wzajemnej promocji oraz wzajemną promocję realizowaną poprzez uczestnictwo m.in. w konferencjach, szkoleniach czy warsztatach.

Umowa została podpisana w Ratuszu Kaliskim. Ze strony Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przez Prezesa Zarządu, Roberta Jagłę i Członka Zarządu, Zdzisławę Leszczyńską-Chruścik. Ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska umowę podpisał Prezes Zarządu, Krystian Kinastowski i Członek Zarządu, Józef Podłużny.

 

 

Podziel się