fbpx

Kapitał na biznes z FRW

Kapitał na biznes z FRW

Kolejne miliony trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z całego kraju. Programy  wspierają poprawę efektywności energetycznej, zakup nieruchomości, rewitalizację i modernizację budynków, pokrycie wydatków bieżących i obrotowych, doradztwo i szkolenia oraz tworzenie start-upów. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje także jedyne w kraju wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, mające na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

– Mimo ograniczeń związanych z pandemią, czy skomplikowanym prawem gospodarczym nowych przedsiębiorstw przybywa. Co zatem Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje przedsiębiorczym?

– Fundacja realizuje unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie całego kraju. Sezon na przedsiębiorczość trwa. Oferujemy między innymi wsparcie płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności. Podmioty ze wszystkich województw mogą starać się nawet o 100 tysięcy złotych z oprocentowaniem wynoszącym 1,40% w skali roku. Dysponujemy jeszcze blisko 2 milionami złotych, które można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych i publicznych, zatowarowanie i półprodukty, koszty administracyjne czy koszty zakupu drobnego wyposażenia.

MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Mamy  w dyspozycji jeszcze ponad 9 mln złotych na wymianę lub modernizację źródła energii oraz zastosowanie wysokowydajnych technologii energetycznych. Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł. Maksymalny okres spłaty to aż 15 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. Efektywność energetyczna stanowi ogromną szansę na poprawę kondycji finansowej sektora MŚP. Rosnące koszty energii stanowią znaczące obciążenie w budżecie przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa na poprawę ich kondycji.

Poza Dolnym Śląskiem szczególnie aktywnie FRW działa na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

– Podpisaliśmy umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczka Miejska jest adresowana do organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, posiadających  osobowość prawną, towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Finasowanie obejmuje projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich zespołów. Pula środków to aż 4 mln zł.

Przedsiębiorcom z obszaru województwa wielkopolskiego, mamy do zaoferowania trzy główne produkty finansowe. Pożyczkę Obrotową przeznaczoną na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez mikro i małe przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług. Pożyczkę Hipoteczną dzięki której MŚP może sfinansować zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski, powiązany z prowadzoną działalnością. Pożyczkę EkoEnergetyczną przeznaczoną na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. Kompletny wniosek pożyczkowy w ramach tych programów przedsiębiorcy mogą złożyć w naszych biurach regionalnym w Szczecinie i Poznaniu.

– A co z osobami, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu?

Nawet ponad 113 tysięcy złotych na własny biznes. Takie mamy możliwości finasowania dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Środki finansowe dedykowane są osobom z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Szczególnie do bezrobotnych, studentów, absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, opiekunów osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców tworzących nowe stanowisko pracy.

 – Co czeka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w najbliższej przyszłości?

– W partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęliśmy realizację projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego. Dotyczy on możliwości dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej z całej Polski. Maksymalne wsparcie szkoleń, doradztwa czy studiów podyplomowych wynosi ponad 23 tysiące złotych na jedno przedsiębiorstwo. Aktualnie trwa drugi nabór do projektu.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i wzmożonym napływem obywateli z tego kraju Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES mogą skorzystać z Pożyczki Misyjnej. Wsparcie ma na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla uchodźców wojennych oraz na utworzenie miejsca pracy. Oferujemy nawet 100 tysięcy złotych oprocentowane na 0% z możliwością częściowego umorzenia kapitału.

Dziękuję za rozmowę

Anna Juszczak-Wątor

 

 

 

 

Podziel się