fbpx

O wsparciu przedsiębiorców w pandemicznej rzeczywistości

O wsparciu przedsiębiorców w pandemicznej rzeczywistości

Z Wojciechem Marcinkiewiczem, Prezesem Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, o zmianach potrzeb przedsiębiorców, instrumentach finansowych wspierających przedsiębiorstwa sektora MŚP, współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego w zakresie Pożyczki Obrotowej, Hipotecznej i EKOenergetycznej jako atrakcyjnych formach zewnętrznego finansowania.

– W jakim stopniu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniły się potrzeby przedsiębiorstw z  sektora MŚP?

– Niewątpliwie pandemia COVID-19 zmieniła naszą rzeczywistość, wpłynęła mocno nie tylko na nasze życie prywatne, ale również na przedsiębiorstwa, które zaczęły się mierzyć z zupełnie nowymi wyzwaniami. W związku z pandemią wzrosło zapotrzebowanie na wsparcie płynnościowe i obrotowe oraz odroczenie płatności zobowiązań, w tym rat pożyczek. A potrzeby przedsiębiorców są dla nas najważniejsze, ponieważ to przedsiębiorcy kreują innowacje, tworzą miejsca pracy, a tym samym przyczyniają się do rozwoju naszego regionu

– Na jakie wsparcie ze strony Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w czasie pandemii mogli liczyć przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego?

– Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest jedną z instytucji oferujących pomoc finansową w łagodzeniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Reagujemy na zmiany, jakie zaszły w związku z pandemią, w sferze gospodarki, podejmując inicjatywy mające na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Wspólnie z przedsiębiorcami, którzy najbardziej zostali dotknięci skutkami pandemii oraz instytucjami otoczenia biznesu, które znają potrzeby przedsiębiorców, opracowaliśmy i wprowadziliśmy interwencyjną ofertę produktową dedykowaną wielkopolskim przedsiębiorcom.

Już w maju 2020 rozpoczęliśmy, za pośrednictwem naszych pośredników finansowych, udzielanie wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym pandemią COVID-19, początkowo kierując na ten cel strumień środków finansowych w wysokości 36 mln zł. Widząc ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na kapitał zewnętrzny, WFR uruchomił  dodatkową pulę 106 mln zł, a więc łącznie na interwencyjne wsparcie pożyczkowe przeznaczyliśmy 142 mln zł. Jest to ogromna pula środków, która pomogła ponad 1 100 przedsiębiorcom działającym w Wielkopolsce.

W lipcu 2020 roku uruchomiliśmy Poręczenie Interwencyjne COVID-19, które  umożliwia zabezpieczenie spłaty zobowiązań o charakterze inwestycyjnym i obrotowym. O poręczenie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, negatywnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł bez względu na charakter zobowiązań jakich dotyczą. Szacujemy, że dzięki Poręczeniu Interwencyjnemu COVID-19 sektor MŚP uzyska dostęp do zewnętrznego finansowania
w kwocie co najmniej 156 mln zł. Spectrum wspieranych branż jest bardzo szerokie, od salonów fryzjerskich, sklepów, restauracji, firm transportowych, aż po firmy produkcyjne. Przedsiębiorcy cały czas mogą skorzystać z Poręczenia Interwencyjnego COVID-19.

W tym trudnym pandemicznym czasie w lutym 2021 udzieliliśmy bezpośredniego wsparcia  finansowego w wysokości 25 mln zł Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica Sp. z o.o., który podobnie jak cała branża lotnicza zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii.  Wsparcie to  pozwoliło nie tylko przetrwać ten niekorzystny dla branży okres, ale także osiągnąć wymierne korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne w skali całego regionu.

Podczas największej fali kryzysu, w odróżnieniu od wielu instytucji finansowych, nie zawiesiliśmy naboru na produkty będące w ofercie Spółki. Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć  lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, proponujemy Pożyczkę Ekspansja. Pożyczki te charakteryzują się długim okresem spłaty oraz korzystnym oprocentowaniem, co przesądza o ich atrakcyjności. Dodatkowo mimo trudnego czasu i dużej niepewności nie zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia zaplanowanego przetargu na wybór pośredników finansowych, dzięki czemu udostępniliśmy MŚP kolejne produkty: Pożyczkę EKOenergetyczną, Pożyczkę Hipoteczną i Pożyczkę Obrotową. Dzięki temu wielkopolscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz produktów finansowych. Co istotne są one wdrażane przez pośredników finansowych działających w różnych obszarach województwa, stąd przedsiębiorcy nie muszą przyjeżdżać do stolicy regionu, tylko sprawnie otrzymać wsparcie blisko swojego miejsca działalności.

Oczywiście w czasie pandemii nie zapomnieliśmy o naszych dotychczasowych klientach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o zmianę zasad spłaty już zaciągniętych pożyczek, tj. Pożyczki Ekspansja i Pożyczki Regionalnej poprzez wprowadzenie dodatkowej karencji czy tzw. wakacji kredytowych. Uproszczone zostały również procedury związane  z bieżącą obsługą zawartych umów. W miarę potrzeb modyfikowaliśmy parametry naszych produktów tak, aby pozostałe one atrakcyjne także w czasie spowolnienia gospodarczego.

Zauważamy, że pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej, dla niektórych branż, obecna sytuacja paradoksalnie otwiera nowe możliwości rozwoju. Dla tych przedsiębiorców Fundusz adresuje cykl wydarzeń „Doing Business in…” oraz „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”, w trakcie których zaproszeni eksperci dzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań eksportowych i nawiązywania międzynarodowych relacji biznesowych. Podejmujemy także działania promujące Wielkopolskę jako region atrakcyjny dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej, poprzez organizowanie dla przedsiębiorców konferencji oraz webinariów „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP” czy „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Staramy się być jak najbliżej przedsiębiorców – jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których przekazujemy przedsiębiorcom aktualne informacje dotyczące m.in. funkcjonowania i zarządzania biznesem w obecnej trudnej sytuacji.

– Wiele przedsiębiorstw już wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią, dużo z wieloma nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Realizację części z nich z pewnością ułatwią instrumenty zwrotne jak Pożyczka Obrotowa, Pożyczka Hipoteczna oraz EKOenergetyczna. Warto wspomnieć, że te instrumenty są efektem podpisanych umów między Funduszem Regionu Wałbrzyskiego   a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju, w ramach działań antykryzysowych. Jak dokładnie wygląda to wsparcie?

– Tak, dostępność pożyczek Obrotowej, Hipotecznej oraz EKOenergetycznej jest wynikiem umów zawartych m. in. z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego. W ramach tych produktów udzielamy finansowania średnio- i długoterminowego. Pożyczki te są atrakcyjną formą zewnętrznego finansowania m.in. ze względu na  zastosowane okresy spłaty, jak i długie okresy karencji w spłacie kapitału. W przypadku Pożyczki Obrotowej i EKOenergetycznej można także skorzystać z preferencyjnego oprocentowania i jeszcze dłuższego okresu karencji i spłaty. Dzięki tym zabiegom chcemy wspierać obszary Wielkopolski zagrożone marginalizacją społeczno-ekonomiczną bądź te, które wymagają wsparcia w zakresie działań związanych z ochroną środowiska.

– Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by móc skorzystać z tych produktów finansowych?

– Podstawowym warunkiem ubiegania się o produkty finansowe, jakimi są Pożyczka Obrotowa, Pożyczka Hipoteczna oraz Pożyczka EKOenergetyczna, jest spełnienie warunku przynależności przedsiębiorstwa do sektora MŚP oraz prowadzenie działalności i realizacja projektu inwestycyjnego na terenie województwa wielkopolskiego. Na etapie składania wniosku o finansowanie istotne jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności do regulowania zobowiązań oraz, w dalszej kolejności, zabezpieczenie pożyczki, które ustalane jest wspólnie z pośrednikami finansowymi dystrybuującymi te pożyczki.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Humen-Kłyza

 

Podziel się