fbpx

4 miliony złotych na rewitalizację budynków z Pomorza Zachodniego

4 miliony złotych na rewitalizację budynków z Pomorza Zachodniego

FRW oferuje nawet 1 mln zł na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji budynków w województwie zachodniopomorskim. Pożyczka Miejska skierowana jest do organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., obejmującą projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich zespołów, w tym części wspólnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na łączną kwotę 4 milionów złotych.

– Ze wsparcia, którym dysponuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego mogą skorzystać organizacyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. – Oferujemy środki w ramach Pożyczki Miejskiej dla województwa zachodniopomorskiego na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wymianę izolacji przeciwwilgociowej lub instalacji gazowej, wykonanie instalacji ciepłej wody lub fotowoltaiki, zagospodarowanie terenu zielonego, instalację czujników czadu i gazu, likwidację ogrzewania opartego na paliwie węglowym, itp. – dodaje.

Maksymalny okres kredytowania wynosi do 180 miesięcy, a w trakcie trwania spłaty pożyczki przedsiębiorca może skorzystać z 6 miesięcznej karencji w spłacie. Pożyczka może finansować do 100% wydatków.

Wkrótce więcej informacji na temat Pożyczki Płynnościowej oraz naboru dokumentów aplikacyjnych.

 

Podziel się