fbpx

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wsparcie firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem jej płynności finansowej. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać przedsiębiorcy z województwa: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Pożyczki Płynnościowe zostały uruchomione z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Projekt opiewa na kwotę 44 milionów złotych.

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm, które z powody pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na branżę w jakiej działają – tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. – Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone między innymi  na wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów, czy zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku – dodaje.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są MŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące , a oprocentowanie 0% w skali roku. Karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Możliwe są również wakacje kredytowe, czyli wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR

ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE  klikając w link lub obrazek poniżej.

Podstawą do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR, z wykorzystaniem formularza online, jest dołączenie do wniosku pożyczkowego wymaganych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych dokumentów aplikacyjnych ze strony frw.pl – DOKUMENTY DO POBRANIA. Wnioski bez wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych załączników nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek z wykorzystaniem formularza online, zobowiązani są przedłożyć w FRW oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia pożyczki.

Podziel się