Inicjatywa JEREMIE

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że dnia 5 grudnia 2012 r. we Wrocławiu podpisano Umowę Operacyjną, zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE. W ramach Umowy Fundusz udzieli dolnośląskim przedsiębiorcom pożyczek na kwotę 20 mln zł.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisano Umowę Operacyjną w ramach rozstrzygniętego konkursu 2.3/2012/DFP na Produkt Pożyczka Globalna. Fundusz już po raz trzeci podpisał umowę z Menadżerem w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki otrzymanym środkom może udzielać niskooprocentowanych pożyczek dolnośląskim przedsiębiorcom. Łączna kwota wsparcia przekazana Funduszowi jako Pośrednikowi Finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 45 mln zł. Kolejna umowa zawarta na kwotę 20 mln zł pozwoli na wsparcie i rozwój już istniejących i nowo otwieranych firm prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska, zwiększając dostęp do atrakcyjnego finansowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pożyczkową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl