Prezentacje instrumentów zwrotnych

Lokalne Punkty informacyjne Funduszy Europejskich zorganizowały spotkania dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Podczas spotkań omówione zostały dostępne na Dolnym Śląsku instrumenty zwrotne oraz dotacje. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, wpisując się w tematykę, przeprowadził prezentację programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”.

17 i 18 grudnia w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze przekazane zostały informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach dostępnych instrumentów finansowych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego byli m.in. przedstawiciele Punktów Informacyjne Funduszy Europejskich w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Atrakcyjna oferta w ramach rządowego programu “Wsparcie w starcie” wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl