Pożyczka dla przedsiębiorców na utworzenie miejsca pracy

Dokumenty do pobrania

Dokumenty obligatoryjne:

Wniosek-o-pożyczkę-dla-przedsiębiorców-na-utworzenie-miejsca-pracy

WYKAZ-DOKUMENTÓW-WYMAGANYCH-DO-WNIOSKU

Załączniki:

1. Wysokość-przeciętnego-miesięcznego-wynagrodzenia

2. Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

3. Oświadczenie-o-nieubieganiu-się-o-inne-środki-publiczne-na-wnioskowane-przedsięwziecie

4. Oświadczenie-majątkowe-wnioskodawcy-i-poręczyciela

5. Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej

6. Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis1

7. Oświadczenie-o-spełnianiu-kryt.-MŚP

8. Rachunek-zysków-i-strat_ex

9. Upoważnienie-do-sprawdzenia-os.-fizyczna

10. Upoważnienie-do-sprawdzenia-firma

11. Oświadczenia Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Pożyczkobiorcy w związku ze świadczonymi usługami

12. Sprawozdanie_końcowe_rozliczenie wydatków

13. Zakres danych osobowych przetwarzanych

14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

15. Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców w programie

JAK-NAPISAĆ-BIZNES-PLAN

Dokumenty opcjonalne:

Informacja o dokumentach dot. zabezpieczeń

Wzór umowy pożyczki dla przedsiębiorców

1. Kwestionariusz

2. Upoważnienie-do-sprawdzenia-os.-fizyczna

3. Upoważnienie-do-sprawdzenia-firma-WwS

4. Zaświadczenie-o-zatrudnieniu

5.-załącznik-A-podmiot-partnerski-Wsparcie-w-Starcie

6.-załącznik-B-podmiot-powiązany-Wsparcie-w-Starcie

* w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w par. 8 ust. 6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl