Nabór – Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

I nabór – od 17 lutego do 3 marca 2022 roku

II nabór – od 9 marca do wyczerpania alokacji

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w cyklicznych rundach naboru do kwietnia 2023 r., do momentu zrekrutowania 814 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

Wstępne zgłoszenie do projektu następuje przez formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2

Ogłoszenie I runda naboru

Ogłoszenie II runda naboru

Zmiana ogłoszenia dotycząca II rundy naboru

Zmiana ogłoszenia dot. II rundy naboru z 30.09.2022 r.

Ogłoszenie III runda naboru

Ogłoszenie IV runda naboru