257 przedsiębiorstw z milionowym wsparciem

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A rozdysponował na Dolnym Śląsku 25 mln zł pośród 257 przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” został zrealizowany w 10 miesięcy.

Projekt niskooprocentowanych pożyczek Inwestycje, Innowacje, Energetyka” uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 miał wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

20 września 2017 roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 25 mln zł, z czego 20 mln złotych stanowiło wkład z Unii Europejskiej.

Niskooprocentowane pożyczki w ramach projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” umożliwiły dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl