fbpx

Aktywne wsparcie w biznesie z FRW

Aktywne wsparcie w biznesie z FRW

Niskooprocentowane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup producentów rolnych.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją otoczenia biznesu, która od 29 lat  buduje silną gospodarczo Polskę, rozwijając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Podmioty Ekonomii Społecznej, czy grup producentów rolnych.

Obecnie fundacja realizuje unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie całego kraju. Firmom z Dolnego Śląska FRW oferuje m.in. wsparcie w formie niskooprocentowanych pożyczek obrotowych, hipotecznych; pożyczek unijnych na rozwój, inwestycje, innowację, poprawę efektywności energetycznej, oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

Co oferujemy klientom?

  • pożyczki płynnościowe
  • dla MŚP i PES
  • pożyczki rozwojowe
  • pożyczki inwestycyjne
  • prolongaty w spłacie pożyczki w związku z epidemią COVID-19
  • pożyczki obrotowe
  • pożyczki hipoteczne
  • pożyczki energetyczne
  • pożyczki dla osób bezrobotnych
  • pożyczki na pierwszy biznes

Więcej informacji

Podziel się