Nawet 80 tysięcy złotych dla osób bez pracy

Szukasz pracy? Myślisz o własnym biznesie? Jesteś osobą bezrobotną i potrzebujesz pożyczki na założenie firmy? Wiesz, że Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wspiera właśnie takie osoby udzielając im pożyczek z projektu unijnego Mikropożyczka. Nawet 80.000 złotych, oprocentowanie 0,175% bez prowizji i prosty sposób otrzymania.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach projektu Mikropożyczka dysponuje na rzecz przyszłych dolnośląskich przedsiębiorców, którzy są w wieku minimum 30 lat i pozostają bez pracy, kwotą blisko 6 mln złotych.

Wsparcie dedykowane jest przede wszystkim do osób które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Co oferujemy naszym klientom?

  • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
  • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
  • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
  • atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
  • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
  • minimum formalności
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Sprawdź warunki udzielania wsparcia w ramach projektu Mikropożyczka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl