fbpx

Mikropożyczka – realny pomysł na biznes!

Mikropożyczka – realny pomysł na biznes!

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której oferować będzie osobom od 30 roku życia pozostającym bez pracy finansowanie z programu Mikropożyczka. Wałbrzyska instytucja dysponuje na rzecz przyszłych dolnośląskich przedsiębiorców kwotą blisko 6 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Podpisana umowa jest dla naszej instytucji ogromnym wyróżnieniem. To kolejne wyzwanie dla naszej załogi, które podejmujemy ze względu na istniejącą i zauważalną potrzebę aktywizacji i rozwoju osób bezrobotnych od 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy –  tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku wiemy, że  osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach wymagają istotnego wsparcia finansowego, które pozwoli im na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły. Mikropożyczka daje realną szansę na rozpoczęcie własnej działalności osobom bez doświadczenia, bez kapitału, ale z chęciami i z realnymi pomysłami na biznes dodaje.

Maksymalny okres spłaty 7 lat. Istnieje także możliwość 12 miesięcznej karencji w spłacie, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Jej oprocentowanie jest na poziomie 0,175 %. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku.

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę w ramach programu „Mikropożyczki”. Zobowiązuje się także do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podziel się