fbpx

40 milionowe wsparcie dla przedsiębiorców

40 milionowe wsparcie dla przedsiębiorców

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ciągu 2017 roku rozdysponował ponad 40 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców. Preferencyjne finansowanie na rozwój i założenie działalności gospodarczej zdobyły uznanie dominującego w polskiej gospodarce sektora MŚP. W ciągu 25 lat istnienia wałbrzyska instytucja udzieliła blisko 3,5 tysiąca pożyczek na łączną kwotę 271 mln złotych. To nie koniec. Tempo prac rośnie.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, która od 25 lat działa na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości, nieustannie zachęcając do rozwoju mikro, małe i średnie firmy oraz podmioty ekonomii społecznej. W 2017 roku fundacja realizowała unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego.

Wspieramy krajową przedsiębiorczość m.in. poprzez realizowanie unijnych i rządowych programów. Dzięki naszej działalności wiele przedsiębiorstw znacznie poprawiło swoją płynność finansową, umocniło pozycję rynkową oraz zwiększyło obroty – tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Nie tylko dla regionu

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie młodym przedsiębiorcom zapewnił rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego powstało 5 nowych miejsc pracy oraz                79 przedsiębiorstw, do których trafiło ponad 5,5 miliona złotych. Możliwość pozyskania nawet 81 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu mieli studenci, absolwenci i osoby bezrobotne. Funkcjonujący już przedsiębiorcy mogli ubiegać się o pożyczkę w wysokości 24 tys. zł na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na Dolnym Śląsku na kwotę 3,5 mln złotych został zrealizowany także program Post-JEREMIE. Wartość jednostkowej pożyczki wynosiła do 100 tys. zł dla wszystkich przedsiębiorstw oraz do 250 tys. zł dla firm o profilu produkcyjnym.

Blisko w 5,5 miliona złotych FRW zasilił województwo zachodniopomorskie. Nawet o 75 tys. zł pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej mogli ubiegać się studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi lub uczestnicy studiów podyplomowych. Pożyczka na poziomie 0 % była możliwa w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej”. O 1 mln złotych oprocentowane od 2,83% na finasowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, czy zakup wyposażenia w ramach programu JEREMIE Pomorze Zachodnie mogły się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Liderami w wykorzystaniu unijnych środków w okazali się jednak przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego, którzy w 2017 roku skorzystali w sumie 10 mln złotych wsparcia w ramach programu JEREMIE Wielkopolska oraz 7 mln złotych w ramach kontynuacji programu JEREMIE 2 Wielkopolska.

Perspektywa Funduszy Europejskich 2014-2020 z Regionalnych Programów Operacyjnych pozwoliła na nowe możliwości finansowania dla biznesu z Wielkopolski i Opolszczyzny. Środki uruchomione w 2017 roku na wsparcie są dwukrotnie wyższe.  Przedsiębiorcy z Wielkopolski mogą wnioskować o pożyczki rozwojowe do 500 tys. złotych oprocentowane od 1,85%, z Opolszczyzny o pożyczki inwestycyjne do 500 tys. złotych oprocentowane od 0%. Są to jedne z najkorzystniejszych  form zewnętrznego finansowania działalności gospodarczych wykorzystywane przez sektor MŚP – dodaje prezes FRW.

 Rekordowy rok

 Wałbrzyska instytucja finansowa w 2017 roku udzieliła łącznie 358 pożyczek na kwotę 40 mln 104 tys. złotych.

 – Miniony rok był dla nas niesamowicie intensywnym okresem. Założyliśmy sobie ambitny plan. Realizowaliśmy aż 9 programów, z czego 5 już zakończyliśmy, 4 są w trakcie realizacji. Tempo pracy było bardzo intensywne. Statystycznie podpisywaliśmy 1,43 umów pożyczkowych dziennie. To potwierdza, że jako pośrednik jesteśmy dynamiczni i skuteczni w działaniu – podkreśla prezes FRW.

Zastrzyk środków finansowych najczęściej przeznaczany był na cele inwestycyjne oraz zakup środków trwałych. Przedsiębiorcy kupowali najczęściej specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu, nieruchomości lub grunty.

frw_prezentacja_2018_01_04

– Każdy wniosek o wsparcie finansowe traktujemy bardzo indywidualnie. Pozwalamy rozwijać skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły – mówi Robert Jagła.  – Dlatego udzieliliśmy pożyczek m. in. na zakup dwóch replik dział armatnich wraz z wyposażeniem i strojem artylerzysty, wysokiej klasy fortepian, ogromny telebimu LED składający się z 82 mniejszych ekranów, buty kangoo pozwalające na treningi fit, sauny odchudzające, specjalistyczny samochód do przewozu zwierząt z ogrodów zoologicznych, totem mutlimedialny 3D. Sfinansowaliśmy także realizację średniowiecznego grodu rycerskiego, boiska do tenisa ziemnego, szkółki narciarskiej, czy  pokoi typu escape room – wylicza prezes FRW.

Sukcesem okazała się także realizacja projektu pożyczkowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na blisko 5,5 mln złotych. Dzięki zaangażowaniu fundacji, na rzecz zrealizowania jak najwyższej wartości płatności z transzy powierzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zarządzanie funduszem pożyczkowym, udało się przekroczyć w skali kraju 60 % poziom płatności ze środków projektu. Dzięki temu było możliwe uruchomienie wypłaty kolejnych środków, a także ich poświadczenie do certyfikacji.

 Nowe perspektywy

FRW nie zwalnia prędkości pracy i realizuje kolejne programy m. in. granty na doradztwo dla przedsiębiorców z pięciu obszarów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Ich celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie pomocy w postaci grantów (w formie refundacji). Poziom dofinansowania wynosi 85 %, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12 tys. złotych.

Instytucja rozdysponuje także na terenie województwa dolnośląskiego 15 mln złotych w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej oraz  10 mln złotych w ramach Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na zakup nieruchomości i gruntów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne. Maksymalna kwota pożyczki w obu programach wynosi 1,5 mln złotych z oprocentowaniem od 2,85%. Nowością jest Instrument Finansowy Mikropożyczka w ramach, której fundacja rozdysponuje blisko 6 mln złotych dla osób po 30 roku życia, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji (osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach). Pożyczka może pokryć wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 0,2%, a maksymalny okres spłaty 7 lat.

Podziel się