fbpx

Szereg możliwości dla PES

Szereg możliwości dla PES

Możliwości rozwoju i wsparcia finansowego dostępnego w 2017 roku poznały Podmioty Ekonomii Społecznej biorące udział w konferencjach zorganizowanych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Spotkania odbyły się w Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

O tym o jakie środki mogą aplikować PESy oraz gdzie mogą otrzymać szeroko rozumiane wsparcie, mówili zebrani na konferencji eksperci. Prezentacje ofert przeprowadził m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, FRW Media Group, Petra Consulting, a także Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który od lutego br. zarządza funduszem pożyczkowym dla PES. Jako przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej zaprezentowano Spółdzielnię Socjalną „Parasol”, Spółdzielnię Dalej Razem, Spółdzielnię Socjalną Arte oraz Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Stół”.

Funduszem pożyczkowym dla PES zarządzamy od lutego br. Chcemy dokładnie poznać środowisko ekonomii społecznej i realnie wpłynąć na jego rozwój. Zorganizowaliśmy wydarzenia, podczas których uczestnicy mogli w jednym miejscu otrzymać kompleksowe informacje na temat możliwości, jakie stoją przed Podmiotami Ekonomii Społecznej– wyjaśnia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS, można uzyskać składając wniosek w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%). Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%), natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce pracy.

Środki można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są m.in: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi kwotą blisko 9 mln zł wsparte zostaną minimum 134 Podmioty Ekonomii Społecznej.

Podziel się