22 miliony do rozdania! Jest umowa na nowe środki

22 miliony do rozdania! Jest umowa na nowe środki

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał dziś umowę z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej edycji programu JEREMIE.
Dla dolnośląskich przedsiębiorców tym razem mamy 22 miliony złotych.
Jednocześnie jesteśmy pierwszym pośrednikiem finansowym, który
rozpoczyna realizację zadania w ramach konkursu nr 2.6/2014/DFP na
Pożyczkę Globalną

Oficjalne zawarcie umowy na unijne środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim we Wrocławiu. Dokumenty sygnowali: Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj, Dariusz Wieloch, Zastępca
Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz w imieniu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
Robert Jagła, Prezes Zarządu i Zdzisława Leszczyńska – Chruścik,
Członek Zarządu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zrealizował już cztery umowy w ramach
inicjatywy JEREMIE, które zawarł z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu
Powierniczego – Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie dotyczyły
preferencyjnych pożyczek dla firm z sektora mikro, małej i średniej
przedsiębiorczości. Tylko w latach 2010 – 2013, dzięki inicjatywie
JEREMIE, przedsiębiorcy otrzymali aż 83 miliony złotych wsparcia, z
czego 8 milionów złotych było wkładem własnym FRW.

Teraz rozpoczyna się kolejny etap! Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na
preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców ma 22 miliony złotych (z
czego: 20 milionów złotych pochodzi Banku Gospodarstwa Krajowego, a 2
miliony złotych to wkład własny FRW).

– Dobra informacja to taka, że przy różnych zawirowaniach w branży
finansowej, my pozostajemy przy dotychczasowych, bardzo korzystnych
warunkach. Nadal oferujemy pożyczki do 1 miliona złotych, stałe
oprocentowanie roczne w wysokości 2% i nie pobieramy prowizji za
rozpatrzenie wniosku – zapewnia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego.

Podziel się