22 miliony do rozdania! Jest umowa na nowe środki

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał dziś umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej edycji programu JEREMIE. Dla dolnośląskich przedsiębiorców tym razem mamy 22 miliony złotych. Jednocześnie jesteśmy pierwszym pośrednikiem finansowym, który rozpoczyna realizację zadania w ramach konkursu nr 2.6/2014/DFP na Pożyczkę Globalną

Oficjalne zawarcie umowy na unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Dokumenty sygnowali: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj, Dariusz Wieloch, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w imieniu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła, Prezes Zarządu i Zdzisława Leszczyńska – Chruścik, Członek Zarządu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zrealizował już cztery umowy w ramach inicjatywy JEREMIE, które zawarł z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie dotyczyły preferencyjnych pożyczek dla firm z sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Tylko w latach 2010 – 2013, dzięki inicjatywie JEREMIE, przedsiębiorcy otrzymali aż 83 miliony złotych wsparcia, z czego 8 milionów złotych było wkładem własnym FRW.

Teraz rozpoczyna się kolejny etap! Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców ma 22 miliony złotych (z czego: 20 milionów złotych pochodzi Banku Gospodarstwa Krajowego, a 2 miliony złotych to wkład własny FRW).

– Dobra informacja to taka, że przy różnych zawirowaniach w branży finansowej, my pozostajemy przy dotychczasowych, bardzo korzystnych warunkach. Nadal oferujemy pożyczki do 1 miliona złotych, stałe oprocentowanie roczne w wysokości 2% i nie pobieramy prowizji za rozpatrzenie wniosku – zapewnia Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X