Zgłoś się i zdobądź „Gwiazdę Biznesu”

Zgłoś się i zdobądź „Gwiazdę Biznesu”

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza do rywalizacji w 7. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. Tegoroczny wyścig po prestiżowe statuetki potrwa do końca czerwca. O nagrodę mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość. Laureatów poznamy 8 października  w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Celem Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021” jest wskazanie najlepszych oraz najdynamiczniej rozwijających się mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Promowane będą też społecznie odpowiedzialne działania podmiotów. Wyróżnione zostaną także instytucje wspierające przedsiębiorców oraz samorządy, które podejmują działania nakierowane na pozyskanie oraz wsparcie inwestorów i realizują projekty promujące aktywność biznesową. Oceniane będą aktywności podejmowane w 2020 roku.

Nagroda gospodarcza „Gwiazdy Biznesu” promuje i nagradza przede wszystkim sektor mikro, małych i średnich firm. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, wychwytuje działania na rzecz lokalnej społeczności i policzalne korzyści jakie regionowi przynoszą dolnośląscy przedsiębiorcy. „Gwiazda Biznesu” to jedyne w swoim rodzaju podziękowanie dla tych, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. To potwierdzenie dobrej praktyki biznesowej, a także uwiarygodnienie rzetelności firmy. Otrzymanie tytułu „Gwiazdy Biznesu” wiąże się także z wielkim wyróżnieniem i uznaniem. Laureaci plebiscytu z poprzednich lat przyznają, że statuetkę, jaką otrzymali, mierzą nie tylko w kategorii sukcesu, ale przede wszystkim traktują, jako motywację do dalszego działania –  podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W tym roku, w związku z pandemią COVID-19, podobnie jak w roku ubiegłym, zmienione zostały zasady organizacji plebiscytu. Rekrutacja jest nieco wydłużona, a gala finałowa zostaje przeniesiona na jesień. Jej sposób realizacji będzie zależny od sytuacji epidemicznej. Jednak organizatorzy stawiają dodatkowo  na streaming za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych .

Rekrutacja uczestników do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021” jest bezpłatna i trwa do 30 czerwca 2021. Statuetki przyznawane będą następujących kategoriach:

  • Mikro Biznes
  • Mikro Firma
  • Mała Firma
  • Średnia Firma
  • Podmiot Ekonomii Społecznej
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  • Instytucja
  • Samorząd Przyjazny Biznesowi
  • Osobowość

Do bezpłatnej rywalizacji w Plebiscycie mogą przystąpić wszystkie podmioty z terenu całego Dolnego Śląska, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz Podmioty Ekonomii Społecznej oraz organizacje promujące przedsiębiorców. A wyboru wszystkich laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji – dodaje Robert Jagła.

Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz wytyczne dotyczące rekrutacji

Podziel się