Sezon na przedsiębiorczość trwa

Sezon na przedsiębiorczość trwa

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego od 26 lat wspiera rozwój sektora MŚP oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez dofinansowanie ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Wałbrzyska instytucja udzieliła dotychczas ponad 3,7 tysiąca pożyczek na łączną kwotę 317 milionów złotych. 

 Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

– Preferencyjne pożyczki zwrotne, oferowane w ramach programów rządowych oraz współfinansowane ze środków UE są instrumentami finansowymi z których chętnie korzystają przedsiębiorcy?

– Świadomość przedsiębiorców na temat preferencyjnych instrumentów zwrotnych rośnie. Widać to m.in. po ilości i wartości udzielonego wsparcia. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego tylko do października 2018 roku udzielił blisko 200 pożyczek na kwotę ponad 46 mln złotych. Fundacja realizowała unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Korzystne finansowanie na rozwój i założenie działalności gospodarczej zdobyło uznanie dominującego w polskiej gospodarce sektora MŚP.

– Co perspektywa Funduszy Europejskich 2014-2020 z Regionalnych Programów Operacyjnych oferuje przedsiębiorcom?

Można powiedzieć, że sezon na przedsiębiorczość trwa. Oferujemy finasowanie rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych, które zwiększają zastosowanie innowacji i inwestycji. Za chwilę uruchomimy kolejne 25 milionów złotych w ramach programu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka”. Przedsiębiorcy będę mogli wnioskować o pożyczki rozwojowe do 500 tys. złotych oprocentowane od 1,85% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,85% dla pozostałych podmiotów. W dalszym ciągu realizujemy granty na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzimy rekrutację MŚP z obszarów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Poziom refundacji wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12 tys. złotych.

– Co jeszcze proponujecie firmom z województwa dolnośląskiego?

– Instytucja rozdysponowała już  24 mln złotych w ramach „Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” Pieniądze trafiły do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na zakup nieruchomości i gruntów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.  W najbliższych miesiącach będziemy dysponować w ramach tego projektu dodatkową transzą w wysokości 6 mln złotych. Jesteśmy na finiszu „Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. Mamy jeszcze do rozdysponowania kwotę ponad 3 mln złotych. Maksymalna kwota pożyczki w obu programach wynosi 1,5 mln złotych z oprocentowaniem od 2,85%. Realizujemy jeszcze „Instrument Finansowy Mikropożyczka” w ramach, którego fundacja rozdysponuje blisko 6 mln złotych dla osób po 30 roku życia. Zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Pożyczka pokrywa wszystkie wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 0,175%, a maksymalny okres spłaty 7 lat.

– Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP to najnowsze dziecko Funduszu. Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w ramach tego programu?

– MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje wśród przedsiębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt ma na celu wymianę lub modernizację źródła energii oraz zastosowanie wysokowydajnych technologii energetycznych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł. Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. Efektywność energetyczna stanowi ogromną szansę na poprawę kondycji finansowej sektora MŚP. Rosnące z roku na rok koszty energii stanowią znaczące obciążenie w budżecie przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa na poprawę ich kondycji.

– Do kiedy można składać wnioski?

– FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Dziękuję za rozmowę

Anna Juszczak-Wątor

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

ul. Limanowskiego 15

58-300 Wałbrzych

tel: +48 74 66 44 810

fax: +48 74 66 44 822

mail: biuro@frw.pl

www.frw.pl

 

Podziel się