fbpx

Prolongata pożyczek z Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Prolongata pożyczek z Wielkopolski Fundusz Rozwoju

W związku z obecną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Wielkopolski Fundusz Rozwoju zidentyfikował szereg okoliczności, które wymagają wprowadzenia szczególnych rozwiązań w Instrumentach Finansowych wdrożonych w ramach inicjatywy JEREMIE, których celem będzie zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP. WFR, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, informuje o możliwości zastosowania następujących zmian warunków jednostkowych pożyczek. Sposób i tryb wprowadzanych zmian ma charakter wyjątkowy i uzasadniony jest wystąpieniem przypadku siły wyższej.

Proponowane do zastosowania zmiany warunków:

  1. zawieszenie spłaty rat kapitałowych (dodatkowa karencja) do 6 miesięcy z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki
  2. zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe) do 4 miesięcy

ZŁÓŻ WNIOSEK O PROLONGATĘ online  klikając w link lub obrazek poniżej

Podziel się