Powstała Dolnośląska Rada Gospodarcza

Wspólne zdobywanie środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest celem, który postawiła sobie powołana 15 lutego Dolnośląska Rada Gospodarcza.

W skład rady weszło 48 instytucji, w tym Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, które będą wyrażać opinie i podejmować inicjatywy odnoszące się do funkcjonowania gospodarki Dolnego Śląska.

Członkowie Rady będą również wspólnie konsultować, opiniować oraz przygotowywać propozycje przedsięwzięć, dokumentów programowych i strategicznych związanych z gospodarczym rozwojem województwa dolnośląskiego.

Radę powołano z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rada Gospodarcza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl