fbpx

Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie znów dostępny

Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie znów dostępny

Po 3 miesięcznej przerwie wrócił dedykowany  przyszłym, młodym przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II.  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje 20 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  o kolejne 20 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy.

Możliwość pozyskania ponad 99 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu mają studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Funkcjonujący już przedsiębiorcy mogą ubiegać się natomiast o pożyczkę w wysokości ponad 29 tys. zł na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych – wyjaśnia Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, Członek Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje program w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Na rozdysponowanie kwoty ma dwa lata.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

 • wartość pożyczki –  aktualnie do 99.018,80 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja do 1 roku,
 • oprocentowanie – 0,18% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,44 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy?

 • wartość pożyczki – aktualnie do 29.705,64 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 3 lat lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • oprocentowanie – 0,18% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,44% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy?

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości,
 • prawnej, producenci rolni,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • podmioty świadcząc usługi rehabilitacyjne.

*dane za I kw. 2019 r. –  przeciętne wynagrodzenie  – 4950,94 zł

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące programu

Podziel się