fbpx

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego członkiem ZIT AW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego członkiem ZIT AW

Rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej przez współpracę i zaangażowanie we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej.
Za nami spotkanie Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego został powołany na Członka Rady ZIT AW na lata 2021-2027.

Nasz reprezentant i członek zarządu Adrian Romańczak został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego rady. Zastępcą przewodniczącego rady została natomiast Katarzyna Kiek, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców.
Rada liczy w sumie 22 członków, a w jej skład oprócz samorządow wchodzą następujące podmioty:

Partnerzy społeczno-gospodarczy

 • Invest Sudety – Marlena Klonowska
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Dolnośląscy Pracodawcy

Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska

 • Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
 • Stowarzyszenie Szczawno-Zdrój Możliwości
 • Fundacja IntelEco.pl

Inna grupa interesariuszy istotna dla rozwoju ZIT AW

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Społeczeństwo obywatelskie

 • Fundacja Edukacji Europejskiej
 • Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju
 • Klub Sportowy Piast Nowa Ruda
 • Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji

 • Spółdzielnia Socjalna zielony Zakątek
 • Fundacja Ładne Historie
 • Dolnośląska Fundacja Onkologiczna

Podziel się