Dokumenty do pobrania

Dokumenty obligatoryjne:

1. Wniosek pożyczkowy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

1a. Wniosek pożyczkowy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Kwestionariusz wnioskodawcy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis-RPO Przedsiębiorczość Akademicka

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

5. Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

6. Oświadczenie dotyczące kryterium MŚP – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

7. Oświadczenie o nie nakładaniu się finansowania – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

8. Oświadczenia Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Pożyczkobiorcy w związku ze świadczonymi usługami

Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia:

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Kwestionariusz poręczyciela – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Wyjaśnienia dotyczące wybranej formy zabezpieczenia – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Dokumenty opcjonalne

1. Załącznik A podmiot partnerski – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Załącznik B podmiot powiązany – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Jak napisać biznes plan – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Dokumenty inne

1. Wyjaśnienia do Oświadczenia dotyczącego kryterium MŚP – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Formularz rozliczenia wydatków z pożyczki – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Regulamin RPO Przedsiębiorczość Akademicka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X