Informacja o zamknięciu naboru wniosków do projektów

Informacja o zamknięciu naboru wniosków do projektów

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 13 lutego 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

ZIT AJ_informacja o zamknięciu naboru

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 13 lutego 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

OSI LGOI_ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków

Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 13 lutego 2019 roku zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie grantów w „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Wnioski, które zostaną złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

OSI ZDKZ_ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków

Podziel się