Pierwsze granty trafiły do przedsiębiorców

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wypłacił pierwsze subwencje finansowe w ramach Grantów na doradztwo dla MŚP z województwa dolnośląskiego.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego od końca listopada 2017 roku prowadzi nabór wniosków na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes przez skorzystanie ze wsparcia w formie refundacji w postaci grantów. Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł.

Realizacja projektów przebiega sprawnie, co nas bardzo cieszy. W sumie do rozdysponowania pośród dolnośląskich przedsiębiorców mamy ponad 7,5 miliona złotych. Docelowo z grantów może skorzystać aż 630 przedsiębiorstw. Na wykonanie całego przedsięwzięcia fundacja ma czas do połowy  2019 rokumówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama – dodaje.

Przedsiębiorcy najchętniej korzystają z działań doradczych dotyczących strategii marketingowych m.in. content marketing, regulacji o ochronie danych osobowych (RODO) oraz analiz pod względem możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Przypominamy Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach grantów na doradztwo realizuje projekty:

  • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej
  • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
  • Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej
  • Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Więcej informacji na temat Grantów na doradztwo dla MŚP

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl