Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna rusza na Dolnym Śląsku

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna rusza na Dolnym Śląsku

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego 10 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyłonił pośredników finansowych, którzy będą realizowali program „Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna” w województwie dolnośląskim w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisał umowę wartą 10 000 000 zł!

Dostępne są dwa rodzaje pożyczek: powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 5% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia oraz powyżej 1 000 000 złotych do 1 500 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 10% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia.

Pożyczka umożliwia przedsiębiorcom pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. W ramach pożyczki przedsiębiorcy mogą spłacać raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące, bez możliwości karencji w spłacie.

Jej oprocentowanie jest na poziomie od 2,85%. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku.

Wkrótce więcej informacji na temat Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej.

Podziel się