Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna rusza na Dolnym Śląsku

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego 10 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyłonił pośredników finansowych, którzy będą realizowali program „Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna” w województwie dolnośląskim w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisał umowę wartą 10 000 000 zł!

Dostępne są dwa rodzaje pożyczek: powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 5% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia oraz powyżej 1 000 000 złotych do 1 500 000 złotych przy wkładzie własnym wynoszącym minimum 10% ceny netto finansowanego przedsięwzięcia.

Pożyczka umożliwia przedsiębiorcom pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy. W ramach pożyczki przedsiębiorcy mogą spłacać raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące, bez możliwości karencji w spłacie.

Jej oprocentowanie jest na poziomie od 2,85%. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku.

Wkrótce więcej informacji na temat Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl