Dolnoślązacy na swoim!

Informacje o projekcie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż rozpoczął realizację projektu „Dolnoślązacy na swoim!” – nr POWR.01.02.01-02-008/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dolnoślązacy na swoim!” to projekt partnerski, realizowany wspólnie Fundacją Kobe z Wrocławia oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ze Świdnicy. Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu wynosi ponad 5,1 mln zł, z czego kwota 5 077 366, 33 zł stanowi dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie 106 młodych osób (54 kobiet i 52 mężczyzn), wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku od 18 do 29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy uzyskają pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 uczestnikom dotacji na utworzenie przedsiębiorstw, a także poprzez udzielenie wsparcia pomostowego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Co oferujemy?

 • do 23 050,00 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 2 495,00 zł miesięcznie wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy                                                                                                      Wsparcie w ramach działalności stanowi pomoc de minimis i może zostać przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów ZUS, wynajmu biura, bieżących rachunków, księgowości itp.
 • szkolenia z podstaw działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (w tym: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych; radzenie sobie ze stresem i konfliktem; opracowanie raportów obrazujących kondycję firmy) – 32 h
 • szkolenia sprzedażowe (w tym: reklama i inne działania promocyjne; negocjacje biznesowe; pozyskiwanie i obsługa klienta) – 16 h
 • szkolenia – warsztaty pisania biznesplanu z uwzględnieniem sporządzania budżetów i prognoz finansowych (w tym: inne źródła finansowania działalności gospodarczej; sporządzanie biznesplanu i jego realizacja; sporządzanie planów operacyjnych i strategicznych firmy) – 16 h
 • szkolenia z podstaw księgowości (w tym szkolenia z księgowości oraz przepisy podatkowe i ZUS) – 16 h
 • szkolenia ze zdalnych metody prowadzenia biznesu z uwzględnieniem stanu pandemii16h

Kto może otrzymać dotację?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 18 do 29 lat
 • osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

Kogo w szczególności szukamy?

 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby ze średnich miast i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec i Złotoryja

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?

 • rekrutacja do projektu będzie prowadzona w III turach: od marca 2021 r.
 • formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie projektu www.mamfirme.com.pl
 • dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, które mieści się przy ul. Dmowskiego 17F/7 we Wrocławiu

Dokumenty do pobrania

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową projektu: www.mamfirme.com.pl

Lider projektu: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Partnerzy projektu: Fundacja Kobe, Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Wszelkich informacji na temat projektu udziela biuro projektu:

Fundacja Kobe

ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław

tel. 71 799 99 73

e-mail: info@fundacjakobe.pl