fbpx

Na Dolny Śląsk i Lubuskie wrócił program Pierwszy Biznes

Pierwszy Biznes

Na Dolny Śląsk i Lubuskie wrócił program Pierwszy Biznes

Program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ponownie dostępny. Tym razem na rzecz przyszłych przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego i lubuskiego Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje blisko 6 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  o kolejne 6 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego

– Możliwość pozyskania ponad 103 tys. zł pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mają studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Działający już przedsiębiorcy mogą natomiast uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy w wysokości ponad 31 tys. złotych – dodaje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje program w województwach: dolnośląskim, i lubuskim. Na rozdysponowanie kwoty ma dwa lata.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

 • wartość pożyczki –  aktualnie do 103 378,60 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja do 1 roku,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy?

 • wartość pożyczki – aktualnie do 31 013,58 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 3 lat lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,03% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy?

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości,
 • prawnej, producenci rolni,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • podmioty świadcząc usługi rehabilitacyjne.

*dane za III kw. 2020 r. –  przeciętne wynagrodzenie  – 5168,93 zł

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące programu

Podziel się