Prolongata pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

Prolongata pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły zmiany w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Ich celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy. Wśród zmian znalazły się m.in. możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej, wakacje kredytowe i karencja w spłacie. Rozwiązania są uzupełnieniem rządowej tarczy antykryzysowej.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców obejmują możliwość:
  • zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczki,
  • wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczki o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres,
  • obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • wyrażenie zgody na zawieszenie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym Regulaminem,
  • wyrażenie zgody na nieutrzymanie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym Regulaminem,
  • zgoda na zakończenie działalności gospodarczej lub likwidacja stanowiska pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjęta została działalność gospodarcza lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudniono na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym Regulaminem.
ZŁÓŻ WNIOSEK O PROLONGATĘ online  klikając w link lub obrazek poniżej

Podziel się