fbpx

Nowe godziny obsługi Klientów

Nowe godziny obsługi Klientów

Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2020 r. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wznawia obsługę telefoniczną Klientów w godzinach od 07:30 do 16:00.

W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników, w związku z  utrzymującym się  zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby (COVID-19), Fundusz Regionu Wałbrzyskiego utrzymuje dalsze ograniczenia w dostępie osobistym do siedziby w Wałbrzychu i Biur Regionalnych w Lesznie i Poznaniu.

Wobec Klientów Biur Regionalnych w Lesznie i Poznaniu, prosimy o bezpośredni kontakt z siedzibą w Wałbrzychu, pod funkcjonującymi numerami telefonów, celem uzyskania kompleksowej informacji.

Ponadto informujemy, że zawieranie umów pożyczkowych będzie następowało po indywidualnych ustaleniach z analitykiem działu pożyczkowego.

Jednocześnie przypominamy o poniższych formach dostarczania dokumentów:

  1. W wersji papierowej – w siedzibie FRW wyłącznie w skrzynce pocztowej, oznaczonej jako „Miejsce do złożenia dokumentów” lub za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  2. W formie elektronicznej – pod adresem mailowym biuro@frw.pl

W przypadku konieczności uzyskania pozostałych informacji związanych z bieżącą działalnością FRW, prosimy o kontakt pod wskazanymi na stronie www.frw.pl numerami telefonów/ adresami poczty elektronicznej.

Podziel się