Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Informacje o inicjatywie:

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W województwie dolnośląskim na ten cel przeznaczono ponad 405 mln zł.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE. Mechanizm działania Inicjatywy odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe).

O pożyczce:

Informujemy, że program został zakończony.

Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowane są poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.EU C z 19.1.2008r. str. 6).

Wysokość oprocentowania jest stała i wynosi 2 %.

Pożyczki są udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków FRW. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Pośrednicy:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że współpracuje z Firmami zajmującymi się wspieraniem Przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentacji przy ubieganiu się o pożyczkę. W ramach tej współpracy przeprowadzono szkolenie dla pośredników, w ramach którego określono zasady udzielania pożyczek, obowiązujące regulaminy oraz zakres wymaganych dokumentów. Każdorazowo składany wniosek podlega indywidualnej ocenie i korzystanie z usług pośredników nie gwarantuje otrzymania pożyczki.

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za jakość i kompletność dokumentacji przygotowywanej przez Pośredników oraz nie odpowiada ze ewentualne opłaty pobierane przez Pośredników. FRW nie pobiera żadnych prowizji za udzielenie pożyczki. Poniżej zamieszczamy listę Pośredników, którzy uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dotyczącym zasad udzielania pożyczek dla Przedsiębiorców:

1 Human Partner Sp. z o.o. Wrocław

2 PMN Consulting Wałbrzych

3 Welcomefinanse.pl Sp. z o.o. Wrocław

4 Biuro Rachunkowe Delta Wałbrzych

5 Inveni Sp. z o.o. Wrocław

6 Kancelaria Podatkowa Tekar Dzierżoniów

7 Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o. Świdnica

8 Radmar – Usługi Księgowe Wałbrzych

9 FHU Radan Wałbrzych

10 AK Finanse Sp. z o.o. Wrocław

11 Magma Projekt S.C. Szczawno – Zdrój

12 Agencja Rozwoju Inowacji S.A. Wrocław

13 PUH Stemar Doradztwo Finansowe Świebodzice

14 Aurora Planowanie Biznesu Wałbrzych

15 Hossa Doradztwo kredytowe Świdnica

16 Pośrednictwo Finansowe Eliza Kopacka Wałbrzych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X