fbpx

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Informacje o inicjatywie:

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W województwie dolnośląskim na ten cel przeznaczono ponad 405 mln zł.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE. Mechanizm działania Inicjatywy odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe).

O pożyczce:

Informujemy, że program został zakończony.

Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowane są poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.EU C z 19.1.2008r. str. 6).

Wysokość oprocentowania jest stała i wynosi 2 %.

Pożyczki są udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków FRW.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Pośrednicy:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że współpracuje z Firmami zajmującymi się wspieraniem Przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentacji przy ubieganiu się o pożyczkę. W ramach tej współpracy przeprowadzono szkolenie dla pośredników, w ramach którego określono zasady udzielania pożyczek, obowiązujące regulaminy oraz zakres wymaganych dokumentów.
Każdorazowo składany wniosek podlega indywidualnej ocenie i korzystanie z usług pośredników nie gwarantuje otrzymania pożyczki.

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za jakość i kompletność dokumentacji przygotowywanej przez Pośredników oraz nie odpowiada ze ewentualne opłaty pobierane przez Pośredników. FRW nie pobiera żadnych prowizji za udzielenie pożyczki.
Poniżej zamieszczamy listę Pośredników, którzy uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dotyczącym zasad udzielania pożyczek dla Przedsiębiorców:

1 Human Partner Sp. z o.o. Wrocław

2 PMN Consulting Wałbrzych

3 Welcomefinanse.pl Sp. z o.o. Wrocław

4 Biuro Rachunkowe Delta Wałbrzych

5 Inveni Sp. z o.o. Wrocław

6 Kancelaria Podatkowa Tekar Dzierżoniów

7 Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o. Świdnica

8 Radmar – Usługi Księgowe Wałbrzych

9 FHU Radan Wałbrzych

10 AK Finanse Sp. z o.o. Wrocław

11 Magma Projekt S.C. Szczawno – Zdrój

12 Agencja Rozwoju Inowacji S.A. Wrocław

13 PUH Stemar Doradztwo Finansowe Świebodzice

14 Aurora Planowanie Biznesu Wałbrzych

15 Hossa Doradztwo kredytowe Świdnica

16 Pośrednictwo Finansowe Eliza Kopacka Wałbrzych

 

[cmwizard menu=”Menu Pożyczki JEREMIE”/]