Pożyczka podstawowa na podjęcie działalności gospodarczej

Dokumenty do pobrania

Dokumenty obligatoryjne:

Wniosek-o-pożyczkę-podstawową-na-podjęcie-działalności-gospodarczej

WYKAZ-DOKUMENTÓW-WYMAGANYCH-DO-WNIOSKU1

Załączniki:

1. Wysokość-przeciętnego-miesięcznego-wynagrodzenia

2. Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

3. Oświadczenie-o-nieubieganiu-się-o-inne-środki-publiczne-na-wnioskowane-przedsięwziecie

4. Oświadczenie-majątkowe-wnioskodawcy-i-poręczyciela

5. Oświadczenie-o-niewykonywaniu-zatrudnienia-lub-innej-pracy-zarobkowej

6. Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis1

7. Oświadczenie-o-spełnianiu-kryt.-MŚP

8a. Rachunek zysków i strat_pdf

8b. Rachunek-zysków-i-strat_ex

9. Upoważnienie-do-sprawdzenia-os.-fizyczna

10. Upoważnienie-do-sprawdzenia-firma

11. Oświadczenia Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Pożyczkobiorcy w związku ze świadczonymi usługami

12. Sprawozdanie_końcowe_rozliczenie wydatków

13. Zakres danych osobowych przetwarzanych

14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty opcjonalne:

JAK-NAPISAĆ-BIZNES-PLAN

Informacja o dokumentach dot. zabezpieczeń

Wzór umowy pożyczki Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

1. Kwestionariusz

2. Upoważnienie-do-sprawdzenia-os.-fizyczna

3. Upoważnienie-do-sprawdzenia-firma-WwS

4. Zaświadczenie-o-zatrudnieniu

5.-załącznik-A-podmiot-partnerski-Wsparcie-w-Starcie

6.-załącznik-B-podmiot-powiązany-Wsparcie-w-Starcie

Załącznik fakultatywny:

Oświadczenie-współwłaściciela-spółki-wws

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl