Mała Pożyczka Inwestycyjna JEREMIE 2 Wielkopolska – Gdzie można złożyć wniosek

Informujemy, że kompletny wniosek pożyczkowy można wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Funduszu Regionu Wałbrzyskiego lub złożyć osobiście w:

Biuro Regionalne FRW

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

tel. 61 62 33 163

e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl

 

Biuro Regionalne FRW

ul. Niepodległości 49

64-100 Leszno

tel. 61 62 35 130

e-mail: biuro.leszno@frw.pl

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Ul. Limanowskiego 15

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810

e-mail: biuro@frw.pl