Kto może uzyskać pożyczkę SPO?

FRW udziela również pożyczek na warunkach rynkowych ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, poddziałanie 1.2.1 „Dotacje na powiększenie funduszu mikro-pozyczkowego”.

Beneficjentami Funduszu Pożyczkowego SPO WKP mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku.

Środki z Funduszu Pożyczkowego SPO WKP przeznacza się na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, określonych w Art. 1 § 2 niniejszego Regulaminu w szczególności na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy oraz na środki obrotowe podmiotów gospodarczych, których działalność przyczynia się do stabilizacji miejsc pracy w regionie. Pożyczka nie może być udzielona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym. Pożyczkę mogą zaciągnąć przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową (np. lekarze, adwokaci, architekci itp).

Oferta dotyczy także osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X