fbpx

Praca – Referent/Referentka ds. sekretariatu

Praca – Referent/Referentka ds. sekretariatu

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego będący instytucją otoczenia biznesu, zajmujący się wsparciem finansowym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku: Referenta/ Referentki ds. sekretariatu. Miejsce pracy Wałbrzych.

Osoba będzie odpowiedzialna za:

 • obsługę administracyjno-biurową sekretariatu i całej Instytucji,
 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji, dokumentów i informacji,
 • prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu, organizację i obsługę tych spotkań,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji Zarządu,
 • zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań zleconych przez Zarząd,
 • obsługę spotkań biznesowych i działań promocyjnych,
 • dbanie o wizerunek Instytucji,
 • obsługę poczty przychodzącej i wychodzącej (w tym korespondencji e-mail)
 • archiwizację dokumentacji
 • organizację zakupów artykułów biurowych i spożywczych,
 • obsługę klienta zewnętrznego i wewnętrznego (w tym pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy działami oraz pomiędzy pracownikami i Zarządem)
 • organizację spotkań i wyjazdów służbowych,
 • współpracę ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Instytucji,
 • kontrolę prawidłowego obiegu dokumentów,
 • zapewnienie swobodnego przepływu informacji, korespondencji oraz dokumentów,
 • przygotowywanie pism, notatek, raportów, dokumentów firmowych,
 • wsparcie administracyjne przy przygotowywaniu/ realizacji zadań operacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • inicjatywa oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • postawa proaktywna, nastawienie na osiąganie celów, motywacja do rozwoju osobistego,
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaradność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • wysoce rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność szybkiego reagowania, podejmowania decyzji oraz wyciągania wniosków,
 • wysoka kultura osobista, rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz znajomość etykiety biznesowej,
 • znajomość i obsługa Pakietu MS Office oraz środowiska internetowego i urządzeń biurowych.

Wybranemu kandydatowi FRW oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stale rozwijającej się instytucji otoczenia biznesu o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju osobistego

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego życiorysu wraz z listem motywacyjnym (w terminie 30 dni od daty ogłoszenia) za pośrednictwem portalu pracuj.pl  

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Życiorys powinien zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Aplikuj teraz

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego („FRW”) z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy  ul. Bolesława Limanowskiego 15 (KRS 0000066780).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie  w FRW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na FRW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@frw.pl.

Podziel się