fbpx

FRW rozpoczął współpracę z funduszami poręczeń z Wielkopolski

FRW rozpoczął współpracę z funduszami poręczeń z Wielkopolski

Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę współpracy z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych w Gostyniu oraz Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych. Umowa umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z poręczeń zabezpieczających zwrot produktów finansowych. Rozbudowa sieci sprzedaży ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego.

Umowa została podpisana ze strony FRW przez Prezesa Zarządu, Roberta Jagłę i Członka Zarządu, Zdzisławę Leszczyńską-Chruścik, ze strony SFPK Sp. z o.o. umowę podpisała Prezes Zarządu, Aneta Karkosz, natomiast ze strony PFPK Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu, Krzysztof Dylikowski.

Poręczeniami funduszy mogą zostać objęte zobowiązania związane z podejmowaną lub prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Kwota poręczenia nie może przekroczyć 1 mln złotych.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 roku z inicjatywy Władz Miasta Poznania i Banku PKO Banku Polskiego. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Efektem działań Funduszu jest ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego, a przez to rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu jest funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń do transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy z terenu Wielkopolski, a także powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego i trzebnickiego nie posiadający wymaganych przez Instytucję Finansową zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu.

 

Kontakt:

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Al. Marcinkowskiego 20,

61-827 Poznań

tel: 61 102 67 50 (49, 48, 47)

e-mail: biuro@pfpk.pl

www.pfpk.pl

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Rynek 6,

63-800 Gostyń

tel.: 65 572 36 33

e-mail: info@fundusz.gostyn.pl

www.fundusz.gostyn.pl

Podziel się