O inicjatywie JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. W województwie dolnośląskim na ten cel przeznaczono ponad 405 mln zł.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekt realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE. Mechanizm działania Inicjatywy odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe).

JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie aktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości.Jedną z istotnych barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest trudność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Wiele z firm nie jest w stanie spełnić kryteriów banków, by uzyskać kredyt czy pożyczkę, bo np. działają zbyt krótko na rynku.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada już cztery zawarte umowy z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki otrzymanym środkom może udzielać niskooprocentowanych pożyczek dolnośląskim przedsiębiorcom. Łączna kwota środków na pożyczki przekazana Funduszowi jako Pośrednikowi Finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 75 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl