Informacje o pożyczce

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udziela pożyczek dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowane są poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.EU C z 19.1.2008r. str. 6).

Wysokość oprocentowania jest stała i wynosi 2 %.

Pożyczki są udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I “Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków FRW.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Pośrednicy:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że współpracuje z Firmami zajmującymi się wspieraniem Przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentacji przy ubieganiu się o pożyczkę. W ramach tej współpracy przeprowadzono szkolenie dla pośredników, w ramach którego określono zasady udzielania pożyczek, obowiązujące regulaminy oraz zakres wymaganych dokumentów.

Każdorazowo składany wniosek podlega indywidualnej ocenie i korzystanie z usług pośredników nie gwarantuje otrzymania pożyczki.

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za jakość i kompletność dokumentacji przygotowywanej przez Pośredników oraz nie odpowiada ze ewentualne opłaty pobierane przez Pośredników. FRW nie pobiera żadnych prowizji za udzielenie pożyczki.

Poniżej zamieszczamy listę Pośredników, którzy uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dotyczącym zasad udzielania pożyczek dla Przedsiębiorców:

Nazwa Siedziba
1 Human Partner Sp. z o.o. Wrocław
2 PMN Consulting Wałbrzych
3 Welcomefinanse.pl Sp. z o.o. Wrocław
4 Biuro Rachunkowe Delta Wałbrzych
5 Inveni Sp. z o.o. Wrocław
6 Kancelaria Podatkowa Tekar Dzierżoniów
7 Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o. Świdnica
8 Radmar – Usługi Księgowe Wałbrzych
9 FHU Radan Wałbrzych
10 AK Finanse Sp. z o.o. Wrocław
11 Magma Projekt S.C. Szczawno – Zdrój
12 Agencja Rozwoju Inowacji S.A. Wrocław
13 PUH Stemar Doradztwo Finansowe Świebodzice
14 Aurora Planowanie Biznesu Wałbrzych
15 Hossa Doradztwo kredytowe Świdnica
16 Pośrednictwo Finansowe Eliza Kopacka Wałbrzych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl