Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego

barl1

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. ma na celu tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów ze szczególnym ukierunkowaniem na:

  • ułatwianie dostępu przedsiębiorcom z sektora MŚP do tanich źródeł finansowania inwestycji i rozwoju, kredytów, pożyczek oraz poręczeń,
  • doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą,
  • umożliwienie prowadzenia działalności w Inkubatorach Przedsiębiorczości należących do Spółki BARL
  • pomoc  w tworzeniu nowych miejsc pracy,
  • wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,
  • doradztwo ułatwiające przedsiębiorcom podejmowanie decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego,
  • tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji,
  • wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa oraz  w powiecie,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych
BARL posiada stronę internetową, niestety z racji włamania na stronę w chwili obecnej nie działa. Trwają prace nad ponownym uruchomieniem. Od dnia 01.03.2017 strona internetowa będzie dostępna

www.barl.bielawa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X