Miliony na zakup nieruchomości

Miliony na zakup nieruchomości

Dolnośląski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na mocy umowy przekazał kolejne 9 mln złotych. Środki finansowe w ramach kontynuacji projektu “Regionalna Pożyczka Hipoteczna” przeznaczone zostaną na pożyczki związane z zakupem gruntów i nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostało już 29 przedsiębiorstw na łączną kwotę blisko 15 mln złotych.

Przedsiębiorcy z terenu województwa dolnośląskiego mogą ponownie otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe na zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako nieruchomość rozumie się grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przypominamy maksymalna kwota Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 1.500.000,00 zł, a maksymalny okres spłaty RPH wynosi do 180 miesięcy. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosi od 2,85%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić od 5,85%.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu

Podziel się