Informacja o wdrażaniu narzędzi umożliwiających prolongaty w spłacie

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, niosącą trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej naszych Pożyczkobiorców, informujemy, że Fundusz Regionu Wałbrzyskiego planuje z dniem 30 marca 2020 r.  wdrożyć narzędzie umożliwiające obsługę Państwa wniosków dotyczących prolongaty w spłacie pożyczek. Po wdrożeniu niezbędnych rozwiązań, zostaną Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie  internetowej www.frw.pl.

                                                                                                                                                    Z pozdrowieniami

                                                                                                                              Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X