Profesor Jerzy Buzek w Wałbrzychu

Owocne spotkanie z europosłem Jerzym Buzkiem w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wspierającego regiony, których gospodarka i energetyka oparte były do tej pory na węglu.

Z Funduszu będą mogły skorzystać regiony najbardziej narażone na negatywne skutki przechodzenia do gospodarki neutralnej klimatycznie. Wałbrzych ma szanse na pozyskanie wsparcia w nowej perspektywie finansowej na rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję C02 oraz zwiększające efektywność energetyczną i rozwój OZE, tworzenie nowych miejsc pracy, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X